Amikor elszabadul a pokol (Jelenések 9:1-12)

Amikor elszabadul a pokol (Jelenések 9:1-12)Az ötödik angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag leesett az égből a földre, és neki adatott az alvilág mélységének kulcsa. Felnyitotta az alvilág mélységét, és füst szállt fel onnan, mint egy nagy kemence füstje, és elsötétült a nap és a levegő a mélység füstjétől. Sáskák jöttek ki a füstből a földre, és olyan erő adatott nekik, amilyen ereje van a földi skorpiónak. És megmondatott nekik, hogy ne bántsák a földön a füvet, se a zöldet, se az élő fát, hanem csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje. És parancsot kaptak, hogy ne öljék meg őket, hanem kínozzák öt hónapon át, és olyan legyen a kínjuk, mint amit a skorpió okoz, amikor megmarja az embert. Azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják, és vágynak meghalni, de fut előlük a halál. A sáskák alakja a harcra felkészített lovakéhoz volt hasonló: fejükön valami aranyhoz hasonló korona, arcuk, mint az ember arca, sörényük, mint az asszonyok haja, foguk, mint az oroszláné, és páncéljuk olyan, mint a vaspáncél; szárnyaik zúgása, mint sok lovas hadiszekér hangja, amikor harcba rohannak. Farkuk is volt, a skorpiókéhoz hasonló, volt fullánkjuk is, és a farkukban volt az erejük ahhoz, hogy az embereket öt hónapon át gyötörjék. Királyuk az alvilág angyala volt, neve héberül Abaddón, a görögben pedig az Apollüón, vagyis a Pusztító nevet viseli. Az első jaj elmúlt, s íme: még két jaj következik ezek után. (Jelenések 9:1-12)

El tudjátok képzelni, mit történne, ha a világ börtöneiben fogva tartott összes rabot egyszer csak szabadon bocsátanák? Mindegy, hogy valaki lopásért, vagy emberölésért, netán sorozatgyilkosságért ül, tárulna a szabadság kapuja. Kicsit utánanéztem, és azt találtam, hogy azok között, akiket gyilkosságért ítéltek el, és letöltve a rabságot szabadlábra kerülnek, 35 százaléka újra fegyvert ragad és öl. Az indokok között előfordulnak a legfurcsábbak is. Tavaly júniusban egy indiai férfi azért ölt másodszor is, mert 15 év szabadlábon töltött idő után rájött, hogy hiányzik neki a börtön, és így juttatta vissza magát.

Az ötödik trombitaszónál látjuk az „égből leesett csillagot”, majd a sáskákat. Mind a két képnél világos, hogy nem szó szerint kell értelmeznünk őket, hiszen egy csillag nem szokott ajtókat nyitni kulccsal, és a sáskák leírásából is egyértelmű, hogy nem rovarokról van szó: a növényeket nem is bántják, csak az embereket. Az égből leesett csillag Lucifer, akiről Ézsaiás így írt: „Leestél az égről, fényes hajnalcsillag! Lehulltál a földre, népek legyőzője!”. A sáskák pedig a démonok, más néven bukott angyalok, akikről Péter apostol így ír „Mert az Isten nem kímélte meg a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe taszította őket, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig.” A szövegből látszik, hogy János küszködik a leírásukkal, tízszer használ hasonlító szerkezetet. Első századi görög szóhasználattal próbálja leírni ennek a démoni seregnek a hatását: agresszívek, erősek, ugyanakkor intelligensek is, és a céljuk az emberek kínzása. Kiszabadultak, de tudják, hogy csak egy rövid időre.

unlock

Az világban most is sok gonoszság van, és egy részéért az emberi gonoszság a felelős. Másrészről viszont – ahogy Isten angyalai – a Sátán szabadon maradt angyalai sem restek. De még mindig nem olyan rossz a helyzet, mint amilyenné válni fog. Most ugyanis, ahogy itt is látjuk, a bukott angyalok, vagyis a démonok egy jelentős része jelenleg börtönbe van zárva, az alvilág mélységébe. De eljön a nap, amikor Isten szabadlábra helyezi őket – igaz, korlátozásokkal, mert nem ölhetnek, és pontosan behatárolt az idejük. Szó szerint elszabadul a pokol. Az emberek felé egyre kevésbé tárul ki Isten oltalma, amit oly sokáig elutasítottak – egyre többet aratnak le az Istentől való „megszabadulás” gyümölcséből.

Viszont titeket, akik hisztek Jézusban, bátorítson ez a tudat: ahogy a nagy nyomorúság idején az akkor megtértek el lesznek pecsételve, és emiatt Isten védelmét élvezik majd, úgy mi is el vagyunk pecsételve. „Őbenne [Jézusban] pedig titeket is – miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek – eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel” – írja Pál. „Titeket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre” – bátorít Péter. „Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van” – bíztat János.

Ha pedig úgy olvasod ezeket a sorokat, hogy még nem döntöttél Jézus mellett, ne halogasd! Életed legjobb döntése lesz. Sem a jelenben, sem a jövőben nem leszel kiszolgáltatva annak, akinek a célja az, hogy öljön, lopjon, és pusztítson.

És aki még idáig is végigolvasta ezt a hosszabb bejegyzést, azt bátorítom, hogy bátran szóljon hozzá a témához a blogon. Sokan visszajelezték, hogy szívesen olvassák az olvasótársaik gondolatait is, nemcsak az én soraimat.

Ha tetszett a bejegyzés, iratkozz fel e-mail értesítőmre ide kattintva.
  • Zsolnai Árpád

    Szervusztok Testvérek!
    A mai világ egy egészen kifordult, egy szinte más dimenzióban gondolkodik és reagál dolgokra mint ahogy azt Isten eltervezte. Ezért nagyon nagy hálával, tisztelettel és köszönettel vagyok minden olyan lehetőség felé, mely különböző informális csatornákon át eljuttatja az emberek felé az örömüzenetet úgy, hogy az a teljes igazságot (élet és halál) hitelesen kitárja. Ez egy ilyen lehetőség. Ezért küldöm én is el sok helyre. És a többi Isten része…
    Isten Áldjon Benneteket! Zsolnai Árpi Szeged