Az új Jeruzsálem (Jelenések 21:9-27)

Az új Jeruzsálem (Jelenések 21:9-27)És jött egy a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, telve a hét utolsó csapással, és így szólt hozzám: “Jöjj, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány feleségét”. Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely az Istentől, a mennyből szállt alá. Benne volt az Isten dicsősége; ragyogása hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristályfényű jáspishoz, fala nagy és magas volt, tizenkét kapuja, előtte tizenkét angyal, és a kapura nevek írva, Izráel fiai tizenkét törzsének nevei: keletről három kapu, északról három kapu, délről is három kapu, és nyugatról is három kapu. A város falának tizenkét alapköve volt, és azokon a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve. Aki velem beszélt, annál volt egy arany mérővessző, hogy megmérje a várost, annak kapuit és falát: a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége; és megmérte a várost a mérővesszővel: tizenkétezer futam, hossza, szélessége és magassága egyenlő. Megmérte a falát is: száznegyvennégy könyök, ember mértékével, ami az angyalé is. Falának építőanyaga jáspis, és a város színarany, tiszta üveghez hasonló. A város falának alapköveit mindenféle drágakő ékesítette: az első alapkő jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd; az ötödik szárdonix, a hatodik karneol, a hetedik krizolit, a nyolcadik berill, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a tizenegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt. A tizenkét kapu tizenkét gyöngy volt, a kapuk mindegyike egy-egy gyöngyből, és a város utcája színarany, mint az átlátszó üveg. Nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható Isten és a Bárány annak a temploma.  Napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a Bárány: a népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. A népek odaviszik dicsőségüket és tiszteletüket, tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek: hanem csak azok, akik be vannak írva a Bárány életkönyvébe. (Jelenések 21:9-27)

Ahogy olvastam ezeket a verseket, jónak láttam egyben, megszakítás nélkül idézni ezt a hosszabb részt az új Jeruzsálemről. A leírtak magukért beszélnek, ezért csak röviden szeretnék néhány érdekességet, részletet említeni:

  1. A város alapkövein a Bárány 12 apostolának neve – Keresztény körökben újra és újra felbukkan egy-egy tanító, aki magát apostolnak állítja, és így az Igével egyenértékű tekintélyt követel magának. Ez a vers alapján azonban egyértelmű, hogy Jézusnak csak 12 apostola volt. Érdekes, hogy az Ige Jézust is apostolnak nevezi, ő az Atya apostola (az apostol szó jelentése: küldött). A Szentléleknek viszont rengeteg apostola van – akiket ő indít az evangélium hirdetésére. „Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát.”
  2. Új fizika – Mai mértékegységbe átszámítva a város 2.300 km hosszúságú, szélességű és magasságú lesz. Ma a gravitáció miatt nem is lehetne ekkora szerkezetet építeni, arról nem is beszélve, hogy a teteje az űrben lenne. Tehát úgy tűnik, az új földön új fizikai törvények lesznek érvényben. És, hogy mennyi hely lesz benne? 3,5 méteres belmagassággal számolva több, mint 650 ezer emelet férne el, és emeletenként több mint 26 milliárd 200 négyzetméteres lakás. Persze ezek csak számolgatási próbálkozások, hogy valamit érzékeltessek abból, hogy mit is mondott Jézus, amikor ezt mondta: „Az én Atyám házában sok hajlék van.” Ez a kép méretarányosan mutatja, hogy mekkora az új Jeruzsálem a Föld jelenlegi méretéhez viszonyítva. (Kedves mérnök olvasók, lehet számolgatni, korrigálni!)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  1. Kik jutnak be? – Itt újra megerősíti a Biblia, hogy az új Jeruzsálembe csak azok jutnak be, akik be vannak írva a Bárány életkönyvébe a Krisztusba vetett hitük miatt. Azok, akik Isten számára már nem halottak, hanem élnek: „De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt – kegyelemből van üdvösségetek! – s vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban.”

Az új Jeruzsálem számomra felfoghatatlan, de hihetetlenül vonzó. És azt hiszem, nagyon távol áll attól az unalmas ábrázolástól, ahogy ma gyakran beállítják a mennyet.

Ha tetszett a bejegyzés, iratkozz fel e-mail értesítőmre ide kattintva.