A fenevad bélyege – van mitől félnünk? (Jelenések 13:14-18)

A fenevad bélyege – van mitől félnünk? (Jelenések 13:14-18)És megtéveszti a föld lakóit azokkal a jelekkel, amelyeket képes megtenni a fenevad nevében; és azt mondja a föld lakóinak, hogy készítsenek bálványképet a fenevad tiszteletére, akin a kard által ejtett seb van, de életre kelt. Megadatott neki, hogy lelket leheljen a fenevad képmásába, hogy megszólaljon a fenevad képmása, és hogy akik nem imádják a fenevad képmását, azokat mind megölesse. És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg, és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma. Itt van helye a bölcsességnek! Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az. Az ő száma pedig hatszázhatvanhat. (Jelenések 13:14-18)

Ezek a versek kétségkívül a Jelenések könyvének egyik legismertebb versei közé tartoznak. A fenevad (az Antikrisztus) képmása és bélyege kétezer éve izgalomban tartja a keresztények fantáziáját.

Úgy tűnik, az Antikrisztus uralkodása idején a Hamis Próféta vezetése alatt készül majd róla egy képmás, egy szobor, amit az emberek többsége imádni fog. A képtisztelet nem idegen a totalitárius diktatúrák személyi kultuszaitól – elég csak a Szovjetunióra gondolni, amikor mindenütt Sztálin arcképe függött, vagy éppen a babiloni király, Nebukadneccar szobrára, ami előtt Sadrak, Mésak és Abédnegó nem voltak hajlandóak térdet hajtani. Ezek a bálványok azonban csak a „prototípusai” voltak annak, amiről itt a Jelenésekben olvasunk. A Zsoltárok könyve ezt írja a bálványokról: „A pogányok bálványai ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak.” Az Antikrisztus képmása azonban nem lesz néma. Ez a képmás a pusztító utálatosság, amiről a Máté 24:15, a Dániel 9:27 és a 2 Thesszalonika 2:3-4 írnak. Az Antikrisztus uralkodása alatt csúcsosodik ki a bálványimádás a Földön.

A fenevad bélyege pedig egy újabb utánzás Sátán részéről. A Jelenések 7-ben Isten elpecsételte a szolgáit. Itt, a Jelenések 13-ban pedig az Antikrisztus pecsételi el az ő szolgáit. De mi ez a bélyeg?

Olykor tapasztaltam, hogy amikor feljön ez a téma egy társaságban, szinte megváltozik a hangulat, érzékelhető a félelem. Mindannyian hallottunk már arról a mikrochipről, amit a jobb kézbe, vagy a homlokba ültetve a vérkeringésünk láthat el energiával, és beépített bankkártyaként, személyigazolványként működik majd. (Ezer verzióban kering az erről szóló írás, például itt van egy.) Félve gondolunk bele, hogy egy napon esetleg megszűnik majd a készpénz, és senki nem tud fizetni, csak akinek be van ültetve ez a kütyü a testébe. Egyesek azért tartanak a bankkártyától is, mivel a fenevad bélyegének előképét látják benne. Sokan attól tartanak, hogy ha nem vagyunk óvatosak, esetleg „véletlenül” belesodródunk abba, hogy akaratlanul felvesszük a fenevad bélyegét.

Tagged

Én magam is úgy gondolom, hogy a világ minden szempontból felkészült az Antikrisztus megjelenésére, ami valószínűleg nincs is olyan messze. Mégis arra bátorítok mindenkit, aki hisz Jézusban, hogy ne nyugtalankodjon emiatt. Ugyanis nincs miért. Miért mondom ezt?

Ahhoz, hogy valaki felvehesse az Antikrisztus bélyegét, kell egy Antikrisztus is. Jelenleg viszont még nem jutott uralomra. Sőt, hitem szerint az Antikrisztus csak akkor tud megjelenni, ha az egyház elragadtatik a Földről.  (Korábbi írásomat a témában lásd itt.) Én úgy látom, hogy amikor ez az egész folyamat elkezdődik, mi már nem is leszünk itt. Másrészt nem gondolom, hogy valaki is véletlenül venné fel a bélyeget. Aki felveszi azt, az teljesen tudatában lesz, hogy az a bélyeg, amit magára vesz, kihez tartozik. Amíg azonban nem ez a helyzet, addig felesleges egymást chippel, vagy bármi egyébbel riogatnunk.

Ti mit gondoltok erről?

Ha tetszett a bejegyzés, iratkozz fel e-mail értesítőmre ide kattintva.
 • Nagy Zoltán

  Azt gondolom, hogy logikailag nem megalapozott azt vélni, nem lesz itt a hívő egyház az elpecsételés idején. Akkor minek az elpecsételés, pró, vagy kontra? Veszélyes dolog magunkat, s főleg másokat abban a (tév)hitben ringatni, hogy a nagy nyomorúság idejére nem kell (lelkiekben) felkészülni, hisz amúgy sem leszünk már itt e Földön. Nem szabad éppen nekünk azoknak lennünk, akik azt hirdetik: “békesség és biztonság” (vö. : 1Thessz 5,3), még ha ezt Pál nem teljesen ebben a kontextusban írta a végidőkben másokat “elaltatókról”. Ne legyünk “balga szüzek”, akik nem készülnek fel megfelelően a vőlegény érkezésére (megj.: ebből a példázatból is látható, hogy az okos és a balga szüzek együtt vannak az éjféli kiáltás idején, a vőlegényt várva). A tíz csapás idején – ami egyfajta előképeként tekinthető a végső, bűn állapotából, a bűn rabszolgaságából való isteni szabadításnak – a zsidók még Egyiptomban tartózkodtak. (Megj.: a párhuzam abból az aspektusból nem teljes, hogy a csapások idején a zsidók mellett az egyiptomban élők közül a nem héberek számára is megadatott az Isten szavára való figyelmezés és a kivonulás mellett való személyes döntés lehetősége, vö.: 2Móz 9,20-21. Míg a végső csapások idején, a csapásokat megelőzi Jézus főpapi szolgálatának befejezése a mennyei szentélyben vö.: Jel 15,5-8, s ezután már nincs tovább lehetőség a megtérésre, mert: “Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és a ki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és a ki igaz, legyen igaz ezután is; és a ki szent, szenteltessék meg ezután is.” Jel 22,11. A csapások immáron a bűn büntetését és egyben azt a célt szolgálják, hogy bemutassák az el nem bukott világok lényei számára, a valóban megtértek ilyen körülmények között is kitartanak Isten mellett, azzal, hogy reá hagyatkoznak és kérik megtartásukat (ezért kell, hogy olaj legyen a lámpásukban), míg a bűneikhez ragaszkodókat ezek a csapások sem térítik már helyes útra.) Visszatérve ahhoz, hogy a héberek Egyiptomban élték át a csapásokat, Isten kegyelmesen megóvta őket a csapások következményeitől. Azon a területen, ahol ők éltek, nem pusztítottak a csapások (vö.: 2Móz 8,22-23; 9,7). A tizedik csapás azonban elpusztította volna a zsidók elsőszülötteit is, vagyis “minden elsőszülöttet Egyiptom földjén” (vö.: 2Móz 12,12), ha személyes döntésük révén nem veszik magukra, kenik otthonuk kapujára a helyettes áldozati Bárány vérét. Ugyanakkor minden bizonnyal az egyiptombeliek előtt sem volt eltitkolva ezen menekülési lehetőség, hiszen a héberek nyilvánvalóan napi kapcsolatban voltak a velük együtt az országban élőkkel (aranyat, stb. kaptak a kivonuláskor az egyiptomiaktól). Láthatták, megtudhatták, mit tesznek ők. A fáraó is megnézette, érte-e csapás a hébereket (vö.: 2Móz 9,7), tehát tudták, ha arra figyelnek, amit a héberek tesznek, akkor van menekülés. Most is így van ez, ha valaki a hívő Gyülekezet tagjaira figyel, az követheti azt, ami a menekülést adja. Éppen ezért nagy a felelősségünk abban, hogy mit teszünk, vagy mit mondunk az útkeresőknek, de az úton lévők számára is. Mert: 1Pt 5,8
  Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen,

  Mivel az Sátán szándéka, ha lehet “elhitesse a választottakat is”.

  Jézus Atyjának, a Mindenek Urának Szentlelke óvjon bennünket meg ettől, s tartson meg minket a helyes úton, Krisztusban járva és Benne megmaradva. Ámen

  Az Úr napjával kapcsolatosan érdemes elgondolkodni Zofóniás könyvének sorain, kiemelve a 2,3; 3,17 igéket.

  Testvéri szeretettel és üdvözlettel:

  Nagy Zoltán

  • Nyári Attila

   “Veszélyes dolog magunkat, s főleg másokat abban a (tév)hitben ringatni, hogy a nagy nyomorúság idejére nem kell (lelkiekben) felkészülni” – írod. Zoltán, engedd meg, hogy visszakérdezzek. Te hogy készülsz fel a nagy nyomorúság idejére?

   • Nagy Zoltán

    Kedves Attila!

    Azt kérdezed: hogyan készülök? Hmmm… Azt gondolom, nem én, vagy inkább így fogalmazom, nem mi készülünk erre valójában, hanem az Úr készít fel minket az életünk azon szituációival, amelyekben megtanulhatjuk, begyakorolhatjuk és szokásunkká tehetjük az Istenben való bízást, hogy rá merjünk hagyatkozni, minden körülmények között. (Vö.: Fil 1,6) A legfontosabb eleme ennek a készülésnek talán az, hogy olyan természetessé kell válnia az imádkozásnak, az imádság bizalmával való Istenhez fordulásnak – minden dolgunkban – mint a levegővételnek. 1Thessz 5,17

  • A nagy nyomorúság idejeben itt lesz mindenki, keresztény és akik fel veszik a fenevad bélyegét. Mivel
   ez idő alatt Isten csapásokal sújtja a földet 1 csapás fekélyek az embereken akik a bélyeget fel vették, utana a többi csapás majd az anti Krisztus aszt mongya hogy azért sújtja isten a földet, mivel akik nem vették fel a bélyeget engedetlen viselkedésűk miat.
   Ezek a keresztények és azok akiknek kezeiken van a fenevad bélyege , nekik akarnak rontani és meg ölni az igaz embereket. ( igaz lesz akik meg fognak halni) (lesz olyan is akik fel vetek a bélyeget hogy rá jönnek az igazságra de ezek az a vége hogy üdvözülni tudjanak hogy mártír halalt halnak igy részük lesz Isten országban, de ez kemény lesz nekik) visszatérve, és mikor meg támadják az igazakat hogy me öljék őket Jézus Krisztus akor jelenik meg a felhőben és igy lesz az el rragatatás. Mind azok kik Jézus Krisztus ban haltak meg a sírból fel kelnek es kik életben maradunk egy szempillantás alat elváltozunk és el ragad betűket az Úrnak dicsősége. Ajalom mindenkinek a youtube fent van a filmet. Az utolsó idők jelei.

  • A nagy nyomorúság idejeben itt lesz mindenki, keresztény és akik fel veszik a fenevad bélyegét. Mivel
   ez idő alatt Isten csapásokal sújtja a földet 1 csapás fekélyek az embereken, akik a bélyeget fel vették, utana a többi csapás majd az anti Krisztus aszt mongya hogy azért sújtja isten a földet, mivel akik nem vették fel a bélyeget engedetlen viselkedésük miat.
   Ezek a keresztények és azok akiknek kezeiken van a fenevad bélyege , nekik akarnak rontani és meg ölni az igaz embereket. ( igaz lesz akik meg fognak halni) (lesz olyan is akik fel vették a bélyeget és rá jönnek az igazságra azok mártír halált halnak igy részük lesz Isten országban, de ez kemény lesz nekik) visszatérve, és mikor meg támadják az igazakat hogy meg öljék őket ,Jézus Krisztus ekkor jelenik meg a felhőben és igy lesz az el ragatatás. Mind azok kik Jézus Krisztus ban haltak meg a sírból fel kelnek és kik életben maradnak egy szempillantás alat elváltozunk, és el ragad betűket az Úrnak dicsősége. Ajánlom mindenkinek a youtube, fent van a film akik nincsenek tisztában. A film cime (Az utolsó idők jelei)

 • “Sőt, hitem szerint az Antikrisztus csak akkor tud megjelenni, ha az egyház elragadtatik a Földről.”
  Pedig a Biblia mást mond. Vö Jelenések 20:4,5.
  Szerintem a következő előzményekre lehet számítani:
  1. Világméretű béke és biztonság kikáltása, ami végül is csúfos kudarcal végződik amikor a III Világháború bekövetkezik.
  2. Ha a III Világháború elkezdődik, el lehet képzelni, hogy kevés kivétellel (A Bokor katolikusok, Mennoniták, Amisok, Jehova Tanúi, Reformadventisták, volt Szovjetúniói baptisták, stb, stb) a vallások szokásuk szerint a harcoló felek mellé sorakoznak, nemhogy békéltető szerepet játszanának, hanem még tüzelni fogják a forróságot. Ez gyűlölté fogja tenni őket a békeszerető politikai elit előtt, ezek pedig a béke jövőbeli fenntartása érdekében mindent, de mindent meg fognak tenni a összes eddigi vallás beszüntetéséhez. Ebben az Antikrisztusnak nevezett politikai egyéniségnek nagy szerepe lesz. Egy új, ateizmussal, emberimádattal (Antikrisztus részére) és okkultizmussal átitatott világméretű államvallás bevezetése.
  3.A vallások és intézményeik beszüntetése egyben magával fogja hozni a nagy hitehagyást, mivel rengetegen átpártolnak az új valláshoz, egyfelől azért mert a régi vallásoknak semmi erejük sem lesz a megbénitó politikai és gazdasági megszorításoktól és az ehhez társuló félelemtől, másfelől azért mert félre lesznek vezetve a hatalmas technológiai vivmányok által beharangozott jómódú társadalom igéreteivel
  4.Amikor az Antikrisztusnak (az utolsó modernkori-római császár) nevezett világvezető politikus elhatározza az ellenzék teljes kiirtását és megkezdi a biztos halálthozó progromot, Isten hatalmas csapásokkal válaszol. Ez az az idő amit a Biblia “a nagy nyomorúságnak” nevez. Ez az az idő, amikor teljesen visszaáll az igaz kersztyénség, ez az az idő amikor teljesen visszaáll a Biblia, mint egyedüli hitbeli tekintély és nem lesz többé a Sola Scriptura = Prima Luther vagy Kalvin, vagy Russell vagy Ellen White.

  • Peti

   Szerintem a Jelenések idézett verse még nem érvényteleníti Attila gondolatát.
   Én személy szerint úgy gondolom, hogy nem célszerű nagyon modelleket alkotnunk a jövőről, és meggyőzni magunkat arról, hogy így vagy úgy lesznek az események. Jézust kortársai azért (is) nem tudták befogadni, mivel kialakult és erős nézetük volt arról, hogy ki lesz Jézus, és szerintük Jézus nem felelt meg ezeknek. A tanítványok a menybemenetelig nem értették, hogy Jézus nem fog hadba szállni Rómával. Annyira erős volt bennük a beléjük nevelt várakozás. Ők még “jól megúszták”, hiszen hittek Jézusban, és Jézus nem is szidja le őket azért, mert erősek az előfeltételezések bennük, de engem ez arra tanít, hogy a próféciák célja nem az volt, hogy valaki forgatókönyvet írjon, hogy mi lesz, hanem az, hogy amikor bekövetkezik az emberben összeálljon a kép, és felismerje a Messiást. Az evangéliumok, és bennük adott próféciák beteljesedése sem előbb íródott mint Jézus megjelenése. Jézus maga is megmondja, hogy a prófécia célja mi: ” Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg: közel van az Isten országa.” /Lukács 21:31/. Amikor bekövetkezik nyer értelmet a prófécia, mivel a célja a felismerés segítése.
   Nem pontosan értem János mire gondolsz a “nem lesz többé a Sola Scriptura” mondattal, hiszen ez a kifejezés pont azt jelenti, hogy “egyedül a Biblia”. Ez egy irányzat neve az egyházon belül, ami azt tartja, hogy a Biblia segítséget ad önmaga értelmezésére, nem szükséges külső forrás hozzá.

 • Balazs

  A két fenevad nem egy személy, hanem világbirodalom. A tengerbol feljovo fenevad a romai birodalom, ami nem szunt meg, hanem ma is virul,ami volt es nincs, es megis van….. A földböl feljövö fenevad az egyesult allamok, ami anno befogadta a keresztenyeket, es olyan mint a Bárány, de ugy szol mint a sárkány. És azt is müveli, hogy imádják az elsö fenevadat, a Romai birodalmat, a Pápaságot….. Szó sincs egyetlen személyben testet öltött sátánról. Sok antikrisztus van, de mindig is voltak. És minden antikrisztusi ami Krisztus-ellenes. Vagyis elmondhatjuk, hogy Jézus bármikor elviheti az övéit vagy eljöhet….Gyakorlatilag minden betelt ami megiratott, az a bizonyos chip meg nem biztos hogy chip. Ahogy Isten pecsétje van az övéin, úgy lehet. A bélyeg lelki értelmű. Hisz már ma olyan vilægban élünk, hogy semmit sem vehetsz sem adhatsz el a kormány tudta nélkül…..Szóval ne vegyük készpénznek a sok magxarázatot. A Biblia elsösorban lelki könyv, és sok esemény nincs időrendben, idősikok változnak, és látszolag a Jel 13 rövid idöszakról beszél, az valojában min. 2000 Év…..

  • Nyári Attila

   Nem értek egyet veled, de köszi, hogy írtál. Néhány dolog nem tiszta: 1) Az USA milyen módon járul hozzá a pápaság imádatához? 2) Ha szerinted nincs szó testet öltött Sátánról, akkor kire utal a 2 Thessz 2:2-4 ezekkel a szavakkal: a bűn embere, a veszedelemnek fia (személynek tűnik), illetve a 2 Thessz 2:8? 3) A NAV szerintem nagyon örülne, ha nem adhatnál-vehetnél semmit a tudta nélkül, de szerintem egyetértünk abban, hogy legalábbis ebben a szép országban még nem teljesült ez 🙂

   • Balázs

    Hagyjuk, ezen nem akarok lamentálni, Jézus bármikor eljöhet, sokan fogunk csodálkozni, az biztos…Számolgathatunk, spekulálhatunk, egy személy-nem egy személy, birodalom…
    Engem jobban izgat, hogy családtagjaim és a rám bízottak ne a kárhozatban nyissák fel a szemüket, ez a fontos! Az ördög meg azt csinál amit akar (vagyis amit Isten enged neki)…