Győztesek és vesztesek (Jelenések 21:6-8)

Győztesek és vesztesek (Jelenések 21:6-8)„Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak meglesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban: ez a második halál”. (Jelenések 21:7-8)

„Ki vagyok én”- ez az identitás alapkérdése, amivel mindenki szembenéz az élete során. Vannak, akik nagyon furcsa válaszokat találnak. Egy pittsburghi ember valójában kutyaként érzi jól magát, ezért kutyának öltözve éli a mindennapjait, sőt, az anyakönyvi hivatalban is kérvényezte, hogy felvehesse a „Boomer The Dog” nevet. Amerikában pedig már legenda az a történet is, amikor valakinek egy hallucinogénnel töltött buli után nem sikerült visszatérnie a valóságba, és állandósult az a hite magáról, hogy ő egy pohár narancslé – ezért állva aludt, és az utcán is kerülgette az embereket, igyekezve elkerülni a kilöttyenést.

A viccet félretéve: az egész életünket meghatározza, hogy kinek gondoljuk magunkat. Ha úgy gondolunk magunkra, mint az evolúció termékére, akkor nem fogunk felelősséget érezni egy felső hatalmasság felé. Ha úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi teljesítményünk függvénye, hogy a következő életben milyen szinten születünk újjá, akkor görcsösen fogunk erőlködni a jóságra, és kilátástalanul fogjuk élni az életet. Ha azt hisszük, hogy egy kegyetlen isten játékszerei vagyunk, akkor félelemmel fogunk élni. És mivel az egész életünket meghatározza, fontos, hogy helyes identitást válasszunk.

A Biblia szerint Isten mondja meg, hogy kik vagyunk, és mivel az ő teremtményei vagyunk, végső soron csak az ő véleménye számít. Ő pedig úgy döntött, hogy a véleményét az alapján alakítja ki rólunk, hogy mit kezdünk a Fiával, Jézussal. Az ő szemében csak két kategória van: a győztesek, és a bűnösök. Ezt a két kategóriát láthatjuk az idézett versekben is. A győzteseknek Isten egy bensőséges kapcsolatot ígér, a bűnösöknek pedig a második halált a tűzzel és kénnel égő tóban. Nem mindegy, melyik a valódi identitásunk!

Nagyon tetszik, hogy Isten egyik jellemzője, hogy képes megváltoztatni az ember identitását. Jákóbnak, akinek a neve csalót, kiszorítót jelentett ezt mondta: „Nem Jákób lesz ezután a neved, hanem Izráel, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél.” Jézus új nevet adott Simonnak: „Te Simon vagy, Jóna fia: téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti: Kőszikla.” És láttuk, hogy ez az identitásváltoztatás a gyakorlatban is meghozta a gyümölcsét. Isten ezt a munkáját a mai napig végzi. Abban a pillanatban, amikor valaki hitre jut Krisztusban, Isten megváltoztatja az identitását. Többé nem azt nézi, hogy kicsoda ő a gyakorlatban – hogy egy bűnös, gyarló ember. Innentől Krisztust látja benne, és az új teremtést. „Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” És ez is megtermi a gyümölcsét: az az új, ami létrejött, egyre inkább „kilátszik”. Mégis sokan, amikor az idézett verseket olvassák, megrémülnek, mert annak ellenére, hogy hisznek Jézusban, tudják, hogy tesznek bűnt. Azt jelentené ez, hogy továbbra is bűnösök kategóriájába esnek Isten szemében?

A Bibliának teljesen más a logikája. Nem a bűntelen embereket nevezi győzteseknek, hanem azokat, akik elismerik, hogy bűnösök, és hittel elfogadják Jézus áldozatát. János apostol, aki a Jelenéseket is írta, egy másik levelében ezt írja: „Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?” Egyértelmű tehát, hogy ha valaki hisz Jézusban, Isten szemében az a győztes. Aki ezt a lépést nem teszi meg, az Isten szemében bűnös marad. Jézus is egyértelműen beszélt erről: „Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta” (János 3:36). A döntés a miénk, hogy melyik identitást választjuk.

Traffic sign for Winners or Losers - business concept

Ha tetszett a bejegyzés, iratkozz fel e-mail értesítőmre ide kattintva.