A hadsereg, aminek egyetlen fegyvere van (Jelenések 19:17-21)

A hadsereg, aminek egyetlen fegyvere van (Jelenések 19:17-21)És láttam, hogy egy angyal áll a napban, aki hatalmas hangon kiáltott minden madárhoz, amely az ég közepén repül: “Jöjjetek, gyülekezzetek össze az Isten nagy vacsorájára, hogy királyok, vezérek és hatalmasok húsát egyétek, lovak húsát és a rajta ülőkét, minden szabad ember és rabszolga húsát, kicsinyekét és nagyokét”. És láttam, hogy a fenevad meg a föld királyai és seregeik gyülekeznek, hogy harcra keljenek a lovon ülő és serege ellen, de foglyul esett a fenevad és vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette az ő nevében, amelyekkel megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét magukra vették, és imádták az ő képmását: élve vettetett mind a kettő a kénnel égő tűz tavába. A többiek pedig megölettek a lovon ülő kardjával, amely a szájából jött ki, és a madarak mind jóllaktak az ő húsukból. (Jelenések 19:17-21)

Amit itt látunk, az nem más, mint az Armageddoni csata, az emberiség végső, nagy ütközete Isten ellen, aminek az előkészületeit láttuk a 16. fejezetben. Az Antikrisztust támogató tíz király, és a keleti királyok állnak az egyik oldalon – a másik oldalon pedig a visszatérő Krisztus, aki az Olajfák hegyére érkezik, ami ennek hatására ketté válik. Krisztus szintén sereggel, mennyei sereggel tér vissza, amiben hiszem, hogy mi is ott leszünk. Erre az időre vonatkozik Zakariás jövendölése: „Mert összegyűjtök minden népet, hogy harcoljanak Jeruzsálem ellen. […] De az Úr harcba száll majd azokkal a népekkel, ahogyan harcolt egykor, a csata napján. Megveti majd lábát azon a napon az Olajfák hegyén, amely Jeruzsálemtől keletre van. Az Olajfák hegye pedig középen kettéhasad; kelet-nyugati irányban egy igen nagy völgy lesz, mert a hegy egyik fele északra, a másik fele délre mozdul el.”

Ha jól megfigyelitek, van valami nagyon furcsa a mennyei sereggel kapcsolatban. Ez egy olyan hadsereg, ami gyakorlatilag nincs felfegyverkezve. Az egész seregnek egyetlen fegyvere van, ami Krisztus szájából jön ki: egy kard. A zsidókhoz írt levél szavai jutnak eszembe: „Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.” Krisztus tehát nem fizikai fegyverrel harcol a lázadók ellen, hanem az ő Igéjével. De látjuk, hogy ez egyáltalán nem gyenge fegyver. Jézus ugyanerről beszélt János evangéliumában: „Ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt; mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája: az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon.”

Számomra ebben a versben van egy nagy tanulság. Ha Jézus, aki a királyok királyaként, és uraknak uraként tér vissza, csak az Igével harcol az ellenszegülők ellen, akkor szerintem ma is ez az egyetlen fegyver, ami képes lefegyverezni azokat (és ezzel megmentetni őket önmaguktól), akik nem Isten akarata szerint gondolkoznak és tesznek. Pál apostol is így írt erről: „Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre.” Ha tévtanítással találkozol valakiben, (vagy magadban,) ami megakadályozza, hogy igazán olyannak ismerje meg Istent, amilyen ő valójában, hagyd, hogy az Ige győzze meg!

Érdekes számomra az is, ahogy a történet folytatódik a csata után. Azt gondolnám, hogy ennyi lázadás és ellenszegülés után, ha Krisztus visszatér hatalommal, és nagy dicsőséggel, akkor az első dolga lesz, hogy ítéletet tartson. De ahogy tovább megyünk majd a 20. fejezetbe, azt látjuk, hogy mielőtt az ítéletre sor kerülne, Krisztus még ezer évig uralkodni fog a földön, bemutatva a valóban Isten szerinti kormányzást és életet a földön. Az emberi élet olyan lesz a földön, amilyennek mindig is lennie kellett volna. Bemutatja, hogy milyen az, amikor Isten az emberekkel közösségben él. Ebben az időszakban már nem lesz jelen sem a „szentségtelen háromság” a földön. Az Antikrisztus és a Hamis Próféta az Armageddoni csatában esnek el, a Sátán pedig ezer évre meg lesz kötözve. Alig várom ezt az időszakot!

the sword - word of god

Ha tetszett a bejegyzés, iratkozz fel e-mail értesítőmre ide kattintva.