Hiszel, vagy csak beszélsz róla? (Jakab 2)

Hiszel, vagy csak beszélsz róla? (Jakab 2)A karácsonyi szünetben megnéztük a Paddington c. mesét a kis családdal. Egy mackóról szól, aki a perui dzsungelben nőtt fel.  Amikor egy földrengés elpusztítja otthonukat, a nagynénje úgy dönt, hogy felcsempészi Paddingtont egy bőröndben az Angliába tartó hajóra. A mackó egyedül érkezik meg a nagyvárosba, és egy kedves család átmenetileg befogadja, és a gondját viseli. Csakhogy a mackóra szemet vet egy sötétlelkű állatpreparátor, aki minden áron ki akarja tömni, hogy elhelyezhesse a múzeum gyűjteményében. Számomra a film egyik legemlékezetesebb jelenete az volt, amikor Paddington követi a preparátort a múzeumba, és látva a vitrinekben a kitömött állatokat, naivan mindegyiknek köszön. Nem tudja, hogy már nem élnek, mert nem látott még olyat, hogy egy állat élőnek látszik, de nem az. Ez a sors várna rá is, de persze a végén megmenekül.

Jakab apostol levelének 2. fejezete az újszövetség egyik legtöbb vitát kavaró része. Arról beszél, hogy ahogy a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül. Sőt, azt írja, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán a hit által. Luther Márton például annyira nem tudta összeegyeztetni Jakab mondanivalóját Pál leveleivel, hogy a németre fordított Bibliában áthelyezte ezt az írást a függelékbe. Látszólag Jakab teljesen ellentmond más részeknek. A galata levél kijelenti, hogy törvény által senki sem igazul meg az Isten előtt. Az efézusi levélben pedig így ír Pál: „Kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” Akkor miért írja Jakab, amit ír?

Az ellentmondás abból adódik, hogy Pál és Jakab teljesen más célközönségnek írtak. Pál a judaizáló tévtanítók ellen harcolt, akik törvényeskedésre vették rá a gyülekezetet, azt tanítva, hogy ahhoz, hogy Isten szemében igazzá váljunk, nem elég a hit, hanem a törvény bizonyos részeit is be kell tartani. Számukra az volt az üzenet, hogy ha valóban a cselekedetek alapján akarnak megigazulni, akkor kötelesek az egész törvényt betartani. Ezzel Jakab is egyetért, hiszen éppen ebben a fejezetben fejti ki, hogy aki csak egy szabályt is megszeg, az az egész törvényt megszegte.  Jakab azonban azoknak ír, akik átestek a ló túloldalára, és csak beszéltek arról, hogy hisznek, a szívüket valójában soha nem adták át Istennek. Talán helyes teológiai ismeretük volt, és a kegyelemre hivatkoztak, de a szívükkel nem bíztak Istenben, és ezért a hitük egyáltalán nem volt hatással az életükre. Szellemileg élettelenek voltak, mint a kitömött állatok a londoni múzeumban. A felszínen úgy tűnik, hogy Jakab a hitet és a cselekedeteket ütközteti. Valójában azonban a csak szavak szintjén megnyilvánuló halott „agyvallást” és az élő hitet hasonlítja össze.

Philip Yancey találóan fogalmazta meg ezt a levélhez írt bevezetőjében, az Új-Károli Bibliában: „Ahol élet van, ott mozgás van. Az antilop, vagy a párduc gyorsabban fut, mint amilyen tempóban némelyik autó halad az autópályán. … Néha megőrizzük az élővilág ereklyéit: egy jávorszarvas agancsát a kandalló fölött, … egy egzotikus pillangót gombostűre tűzve. Ezek azonban pusztán mementók. Az élet és vele együtt a mozgás már eltávozott belőlük. … A lelki világban is igaz, hogy ahol élet van, ott mozgás van. … Nem a mozgás hozza az életet, de minden esetben együtt jár vele. Ez az élet legbiztosabb jele. Hasonlóképpen a Krisztusba vetett hit is olyan tetteket eredményez, amelyek a hit meglétéről tanúskodnak.”

A kérdés, amit ez a fejezet elénk tesz, nem az, hogy elég jók-e a cselekedeteink ahhoz, hogy Isten szemében elfogadhatóvá váljunk, hiszen ez eleve lehetetlen. Hanem az, hogy a hitünk eredményez-e mozgást az életünkben? Okoz-e változást, akármilyen kicsit is? Az üdvösség egyedül hit által van, de az hogy beszélünk a hitről, önmagában még nem hit. Bár az agyunk átlagosan csak 47 cm-re van a szívünktől, néha ez a legnagyobb távolság.

Ha érdekel részletesebben is a fejezet, ide kattintva meghallgathatod az erről szóló bibliaóra hangfelvételét.

Ha tetszett a bejegyzés, iratkozz fel e-mail értesítőmre ide kattintva.