A Jézus, akit még János sem ismert (Jelenések 1:14-18)

A Jézus, akit még János sem ismert (Jelenések 1:14-18)14Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja; 15lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez; hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása; 16jobb kezében hét csillagot tartott, szájából kétélű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. 17Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: “Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, 18és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.” (Jel 1:14-18)

Édesapám többször is felidézett már egy anekdotát fiatalkorából. Röviddel az után, hogy eljegyezte édesanyámat, az újdonsült anyós-jelölt (későbbi nagymamám) egy alkalommal bemutatta őt egy ismerősnek. A férfi udvariasan meghallgatta a bemutatást, majd ennyit mondott: „Ismerem én, mint a rossz pénzt.” Megrökönyödött nagymamám nem tudhatta, hogy apukám bizony az illető egyik lánya iránt is érdeklődött korábban.

Sokszor hajlamosak vagyunk így gondolni Jézusra: ismerjük, tudjuk, hogy ki ő. Talán János is így gondolta, és jogosan. A tanítványa volt, éveket töltöttek együtt. Amikor azonban meglátja Jézus jelenlegi formájában, az a reakciója, hogy a földre esik.

Ez az egyik legnagyszerűbb dolog a keresztény életben: mindig egyre többet, és többet ismerünk meg Istenből, mindig egy újabb mélységet enged megismerni magából. Folyamatosan lenyűgöz. Sosem szeretném kimondani, hogy már eléggé ismerem Jézust.

Bár a formája itt más, Jézus szíve ugyanaz, amit az evangéliumokban láttunk. Egy olyan mondatot mond, amit János sokszor hallott már tőle, és ismerősen csengett: „Ne félj!”

János itt 7 jellemzőjét írja le Jézusnak. Vessünk egy rövid pillantást ezekre:

 • A feje és a haja fehér – A Bibliában a fehér szín két ellentétes dolgot jelképez: a leprát, ami egyben a bűn jelképe, és a bűntől való tökéletes tisztaságot. Jézus önmagában  testesíti meg ezt a kettőt: „Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.” (2 Kor 5:21)
 • Szeme, mint a tűz lángja – Mindent lát, ezért nincs értelme rejtegetnem a hibáimat, nincs értelme képmutatásban élni. De nem is kell, mert ha megvallom a bűneimet, ő megbocsátja. (Zsid 4:13, 1 Jn 1:9)
 • Lába hasonló az izzó érchez – Az érc,vagyis a bronz az ítélet jelképe – az áldozati oltár is ebből készült. Mózesnek egy érckígyót kellett felemelnie a fellázadt nép elé, és aki hittel feltekintett rá, az meggyógyult a kígyómarásból. A kígyó a bűn jelképe, a réz pedig az ítéleté. Ezért a felemelt rézkígyó a megítélt bűnt jelképezte. Jézusban a mi bűneink megítéltettek, mindenki meggyógyul, aki hittel feltekint rá. (4 Móz 21, Jn 3)
 • Hangja, mint a víz zúgása. – A Bibliában a víz az Istentől fakadó életet, a Szent Lelket, és magát az Igét is jelképezi. Isten szava életet ad. (Jn 17:17)
 • Jobb kezében 7 csillag – A 20. vers alapján itt a 7 gyülekezet angyaláról van szó, ez valószínűleg a gyülekezetek pásztoraira utalnak. Más helyeken is utalnak csillagok angyalokra az Igében. Jézus ura a szellemi világnak.
 • A szájából két élű éles kard jön ki – Ez az Igére utal, Isten szavának karakterére. „Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.” (Zsid 4:12)
 • A tekintete, mint a tűző nap – A nap teszi lehetővé, hogy éljünk. A napsütötte országokban az emberek sokkal optimistábbak, míg a sötétebb országokban több a depressziós beteg. Isten tekintete ezt jelenti a számomra. „Mert az ÚR szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi.” (2 Krón 16:9)

Ha tetszett a bejegyzés, iratkozz fel e-mail értesítőmre ide kattintva.
 • xx

  Hát igen! Akár a biblia ismerete, akár Isten, vagy Jézus megismerése, olyan mint a kút. Minél mélyebbre ásunk, annál tisztább,még tisztább,,,,,, ezért is hasznos, ha minél többet ásunk, vagyis: olvasd a bibliád!

 • xx

  Valahányszor ezt a részt olvastam, félelmetesnek éreztem, ahogy leírja János . ( Fény, izzó érc, tűz, vizek zúgása,,,,,,) Bennetek nem vált ki ilyen érzést????? A nagy találkozásra készít fel majd ama napra.