Legyél manipulálhatatlan! (Jelenések 17:6-7)

Legyél manipulálhatatlan! (Jelenések 17:6-7)Láttam, hogy az asszony részeg a szenteknek és a Jézus vértanúinak vérétől, és amikor láttam őt, nagyon elcsodálkoztam. Ezt mondta nekem az angyal: “Miért csodálkozol? Én megmondom neked az asszony titkát, és a fenevadét, amely hordozza, és amelynek hét feje és tíz szarva van. (Jelenések 17:6-7)

Az előző bejegyzésekben láttuk, hogy János jelenleg az Isten elleni lázadásra berendezkedett rendszerről, Babilonról kap bővebb kijelentést Istentől. Ennek a rendszernek van egy vallási oldala, amit Isten nagy paráznának nevez. Ezekben a versekben pedig azt látjuk, hogy ez a hamis vallási rendszer (az asszony), amit az Antikrisztus (a fenevad) támogat, részeg a szenteknek és Jézus vértanúinak vérétől.

A keresztényüldözés sokszor távolinak tűnik számomra – persze, az első században sok keresztényt kivégeztek az arénákban, de hajlamos vagyok elhinni, hogy mára már civilizált világot élünk. Hát nem! Utánanéztem a témának, és meghökkentem. Egy 2011-es nyilatkozat szerint a 20. században több keresztényt öltek meg a hitéért, mint az elmúlt 19 században összesen. Egy másik felmérés szerint jelenleg 5 percenként hal meg egy testvérünk a Jézusba vetett hitéért. A mi századunk alighanem a legvéresebb évszázad lesz Jézus tanítványai számára.

Annál is inkább, mert az Antikrisztus uralma a küszöbön állhat, és ő nem fogja tolerálni azokat, akik Jézusban hisznek. Többen már most megkongatták a vészharangokat, és egy tömegmészárlásra készülő világkormányt kiszolgáló háttérintézmény-rendszer kiépülésére figyelmeztetnek. Hallani az USA területén felépült koncentrációs táborokról, milliószámra legyártott műanyag koporsókról és tízezres nagyságrendben tárolt kivégzőeszközökről. Hogy ezek igazak-e vagy sem, és hogy közük van-e az Antikrisztus közeledő világkormányzásához, senki sem tudja biztosan. De az biztos, hogy a nagy nyomorúság alatt nem lesz helyük azoknak, akik a hitüket Krisztusba vetik – és a kivégzésükre kifejezetten a „nagy parázna” világvallás szellemében kerül majd sor. Számomra viszont csodálatos, hogy mégis lesznek, akik ebben az időben térnek meg!

De miért üldözi majd egy világméretű vallás – amibe egyébként mindenki más belefér – éppen a keresztényeket? Én Jézus szavaiban látom a kulcsot: „Nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak.” Jézust magát is az akkori vallásos elit végeztette ki. Miért?

Szerintem leginkább azért, mert veszélyeztette a rendszerüket azzal, hogy szabaddá tette az embereket. A vallásos elit akkoriban is egy olyan rendszert üzemeltetett, ami az emberek félelmeit és bűntudatát felhasználva igyekezett kontrollálni, manipulálni az embereket. Jézus azonban elvette a „játékszerüket”. Szabaddá tette az embereket, Isten bűnbocsánatát hirdette, és az örök életet egyedül a belé vetett hithez kötötte. Akik őt követték, a vallási vezetők számára kontrollálhatatlanokká, manipulálhatatlanokká váltak. Valóban szabadok lettek, szintén Jézus szavai szerint: „Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.”

freedom-cage1

A történelem bebizonyította, hogy Jézusnak igaza volt. A vallásos emberek folyamatosan üldözték Jézus tanítványait – még az egyházon belül is! Pál apostol szerint ez természetes: „Bizony, akik Isten akarata szerint akarnak élni a Krisztus Jézusban, azokat is mind üldözni fogják!” – írta Timóteusnak.

Ha megismered, és teljes szívvel elhiszed Isten kegyelmét, akkor valóban szabaddá válsz a félelemtől és a bűntudattól, és manipulálhatatlan leszel. Ez mindennél többet ér! Egy dolog azonban garantált: ezzel ki fogod hívni magad ellen a vallásos emberek nemtetszését és üldözését.

Pál apostol, aki egykor maga is üldözte a keresztényeket, megtérése után a saját bőrén tapasztalta az üldözést. Mégsem cserélte volna vissza a megtalált szabadságát semmi pénzért. „Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért.” – írja. Az üldöztetésről pedig ezt írja, és ez bátoríthat minket is: „Nem csüggedünk. Sőt ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.”

Kapcsolódó videó: Miért utálom a vallást, és szeretem Jézust?

Ha tetszett a bejegyzés, iratkozz fel e-mail értesítőmre ide kattintva.