7-pecsétes titok (Jelenések 5:1-5)

7-pecsétes titok (Jelenések 5:1-5)És láttam a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, hét pecséttel lepecsételve; és láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette: “Ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje pecsétjeit?” De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsen. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám: “Ne sírj! Íme, győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és hét pecsétjét”. (Jelenések 5:1-5)

A negyedik fejezet elején János elragadtatott a mennybe, és most, az 5. fejezetbe érve ugyanezen a helyszínen folytatódik a Jelenések cselekménye. Az események egy különös, hét pecséttel lepecsételt, belül és kívül teleírt tekercs körül folynak. Mi lehet ez a nagy jelentőségű dokumentum? Én úgy gondolom, hogy a Föld adásvételi szerződése.

A zsidó törvények szerint, ha egy család eladta, vagy adósság miatt elveszítette a földjét, két adásvételi szerződést írtak róla: az egyiket gondosan lepecsételték, és biztonságos helyre tették, a másik pedig az eladónál maradt. Mindig eljött azonban az idő – általában a hetedik év –, amit a megváltás évének neveztek: ekkor az eredeti tulajdonosnak, vagy egy közeli rokonának jogában állt visszavásárolni, megváltani az eladott földet. Ennek a feltételeit az adásvételi szerződés rögzítette. Amikor eljött a hetedik év, az eredeti tulajdonosnak a nála lévő szerződés alapján bizonyítania kellett, hogy vissza tudja vásárolni a földet. Ha letette az összeget, jogosult volt a lepecsételt szerződés felbontására, és a föld visszakerült a tulajdonába. Ha sem ő, sem egy közeli rokona nem tudta megváltani a földet, akkor az végérvényesen az új tulajdonosé maradt. (Egy ilyen földmegváltásról szól Ruth könyve is, Boáz, mint közeli rokon megváltotta Naomi földjét.)

Mi ez a jelenet tehát a Jelenések könyvében? A föld eredetileg Isten tulajdona volt, de átadta Ádámnak, aki a bukással átadta Sátánnak. A föld most Sátán uralma alatt áll. Amikor Jézust kísértette a pusztában, megmutatta neki a világ összes országát, és üzleti ajánlatot tett: “Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez.” Jézus nem ment bele az üzletbe, de nem is cáfolta azt, amit Sátán mondott. Sőt, Jézus maga nevezte őt e világ fejedelmének. Bár a föld Sátán kezébe került, itt is eljön a megváltás éve, ezt a jelenetet látjuk az idézett versekben. Az angyal megkérdezi, hogy ki méltó arra, hogy felnyissa a tekercset – valójában azt kérdezi, hogy ki tudja megváltani a földet?

Bár egyesek azt mondják, hogy a mennyben nem lesz sírás, János itt nagyon sírt, amikor azt hallotta, hogy sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a tekercset. Ez azt jelentette volna, hogy a föld végérvényesen Sátán tulajdonában marad. De nem ez a történet vége. A Júda törzséből származó oroszlán, Jézus Krisztus megvásárolta vérével a földet, és ezért méltó arra, hogy feltörje a pecséteket. A pecsétek feltörését a következő fejezetekben látjuk majd. Amikor az utolsó is felpattan, a föld végérvényesen visszakerül eredeti tulajdonosa kezébe.

Viszont felmerül még egy kérdés: miért váltotta meg Jézus a földet? Miért érte meg ezt a magas árat, az ő vérét kifizetni érte? Ő maga mondott egy példázatot egy emberről, aki talált egy szántóföldben elrejtett kincset, és miután megtalálta, örömében elment, eladta mindenét, és megvette a földet. Én úgy hiszem, hogy ezzel Jézus magát példázta. Ő az, aki eladta mindenét, otthagyta a dicsőségét, csak azért, hogy megvásárolja a földet, amiben a kincset találta. Mi ez a kincs, ami ennyit ért neki? TE, AKI HISZEL BENNE.

12413777-vector-illustration-of-treasure-chest-on-white-background

Ha tetszett a bejegyzés, iratkozz fel e-mail értesítőmre ide kattintva.