Merj váltani! (Zsidók 8)

Merj váltani! (Zsidók 8)Ti hogy szoktatok reagálni, amikor csörög a telefon, és a vonal végén egy úgynevezett pénzügyi tanácsadó próbál rávenni, hogy találkozzatok vele, mert ő már így látatlanban is tudja, hogy lehetne a pénzügyeiteket jobban kezelni? Vagy amikor felhív a bank, vagy a telefonszolgáltató, hogy van egy jobb ajánlata a számotokra? A korabeli, még ószövetségben élő zsidók is ilyen zaklatásnak vehették, amikor megérkeztek a keresztények, akik azt hirdették, hogy van egy jobb szövetség a régi, jól beváltnál. Sőt, még a megtértek között is sokan elbizonytalanodtak, hogy vajon megérte-e váltani.

A zsidókhoz írt levél nyolcadik fejezete végig erről beszél. Isten nem csak az ároni papságot, és az erre épülő mózesi törvényt váltotta le, hanem az új papság és az új törvény alapja egy új szövetség, amely jobb, mint a régi. A régi törvényt és az ószövetséget árnyéknak, és az igazi másolatának nevezi. A sógornőméknél van egy tál, amelyben egészen élethű műgyümölcsök vannak. A múlt héten Adéltól kellett elvennem egyet és meggyőznöm, hogy nem lehet megenni. Aztán láttam, hogy szegény szivacs-alma össze-vissza van harapdálva, tehát már másokat is becsalizott. A zsidók ugyanígy voltak az ószövetséggel: még mindig a másolatot harapdálták, és nehezen hitték el, hogy megérkezett az új, ami ráadásul jobb. „Most azonban a mi főpapunk annyival különb szolgálatot nyert, amennyivel annak a különb szövetségnek lett a közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Mert ha az első hibátlan lett volna, nem lett volna helye egy másodiknak.” – olvassuk. De mivel jobb az újszövetség, mint az ó? Én öt szempontot találtam.

Jobb, mert feltétel nélküli.

A Bibliában Isten többféle szövetséget is kötött emberekkel, amelyek alapvetően két csoportba sorolhatók: vannak feltételhez kötött és feltétel nélküli szövetségek. Az első típus egy szerződéshez hasonlít, amelyben mind a két félnek vannak kötelezettségei, és ha bármelyikük megszegi, a szövetség felbomlik. Ilyen volt az ószövetség. Gyakorlatilag Isten azt mondta a zsidóknak, hogy ha ti hűségesek maradtok hozzám, és megtartjátok a parancsolatokat, akkor én is jó leszek hozzátok és megáldalak. Az újszövetség azonban egy feltétel nélküli szövetség, jobban hasonlít egy végrendelethez. Ilyen, feltétel nélküli szövetség volt az, amit Isten Ábrahámmal kötött. Amikor Ábrahám előkésztette a szövetségkötés helyét, Isten mély álmot bocsátott rá, majd elmondta a saját ígéreteit, vállalásait, és utána egymaga ment végig a félbevágott állatok között, noha a kor szokása szerint a szövetséget kötőknek félúton kellett volna találkozniuk. Ezzel Isten gyakorlatilag azt mutatta be, hogy ő maga vállal kezességet az egész szövetségért, csak neki vannak benne vállalásai, ezért Ábrahám ezt nem is tudja megszegni. Nem egymással kötöttek tehát szövetséget, hanem Isten kötött szövetséget Ábrahámmal, aki közben magatehetetlenül aludt. Az egyetlen, amit tett előtte is, utána is, hogy hitt Istennek. Az újszövetség is ilyen feltétel nélküli szövetség. A Zsidók 8-ban található leírásban Isten hatszor utal arra, hogy mit fog tenni ő a népével, és egyetlen feltételt sem szab. Itt nem mi kötünk szövetséget Istennel, hanem ő kötött velünk. Az egyetlen, amit tehetünk, hogy aláírásként odatesszük emellé a szövetség mellé a hitünket, hogy ránk is érvényes legyen. És a legjobb, hogy mivel nincsenek feltételei, nem tudjuk megszegni!

Jobb, mert belülről változtat meg

Phil Metzger mesél a könyvében arról, hogy egy utcai evangelizáció alkalmával megjelent egy szegecselt bőrdzsekis csapat, oldalukon vastag láncokkal. A vezetőjük, tűzpiros punk-frizurás srác különösen agresszívnek tűnt. Phil igyekezett elkerülni velük a találkozást. Fél óra múlva azonban újra meglátta a srácot, aki ezúttal egyenesen odajött hozzá, és megkérdezte, hogy ő-e a pásztor. Phil nagyot nyelt, majd bólintott. „Az előbb fogadtam be a szívembe Jézust, és az a vak fiú, János mondta, hogy jöjjek ide hozzád beszélgetni” – mondta. Ez a vak fiú azért tudott Isten eszköze lenni ebben a helyzetben, mert nem tudott a külső alapján ítélni. Klisének hangzik, pedig nagyon igaz, hogy Istent elsősorban a szívünk érdekli. Ezért, míg a törvény kívülről befelé próbálta megváltoztatni az embert, ez az új és jobb szövetség fordított logikával működik. Isten a szívünkbe írja a törvényt, tehát belső motivációvá teszi az Istennek tetsző életet, nem külső kényszerré, előírássá. A kistarcsai bibliaórán ez az egyik legmeghatározóbb tapasztalatom. Nem szabályokat, nem a törvényt hirdetem, hanem a kegyelmet. Az emberek mégis egyre inkább azt keresik, hogy tudnának Isten tetszése szerint élni.

Jobb, mert Isten ismeretén alapul

Számomra mostanában nagyon fontossá vált ez a téma, hogy az újszövetség, a kegyelem szövetsége nem csak egy új teológia ismeretén alapul, hanem Isten személyes ismeretén. Vannak, akik miután megismerik a kegyelem tanítását, elkezdik lenézni a törvénykezőbb testvéreiket. Ilyenkor az a gyanúm, hogy nem Istent ismerték meg jobban, hanem csak egy új teológiát sajátítottak el. Hiszen, ha Istent ismerték volna meg jobban, aki feltétel nélkül szeret és elfogad minket, akkor nem esne nehezükre a (még) törvénykező testvérek elfogadása. Vajon ez nem csak a törvénykezés egy újabb formája? Pál hangsúlyozza: „Ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok.” Sokan fenyegetve idézik a Máté 25-ből a balga szüzek példáját, akiket a vőlegény nem engedett be a menyegzőre. De figyeljük meg, hogy miért nem: „Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket.” Itt is a személyes ismeret hiánya a probléma. Nem csoda, hogy Péter apostol ezt emelte ki teendőként: „Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében.”

Jobb, mert a kegyelmen alapul

Az újszövetség legnagyobb tanítása, hogy Isten végleg leszámol a bűnünkkel. Nem elfelejti, hanem tudatosan nem emlékszik rá, nem akar vele többet foglalkozni. Mikeás könyvében azt találjuk, hogy Isten a tenger mélyére dobja minden vétkünket. Durva belegondolni, hogy a legmélyebb pont, a Mariana-árok 11 ezer méterrel van a tengerszint alatt. Kevesebb ember jutott el oda, mint a Holdra. A Titanic elsüllyedt roncsa „csak” 4 ezer méter mélyen van, mégis több éves munka, és több expedíció kellett hozzá, hogy egyes részeit a felszínre hozzák. A legprofibb búvárok mindössze 3-400 méter mélyre tudnak lemenni. A mi bűneink 11 ezer méter mélyen vannak. Mintha azt is üzenné Isten ezzel: ha én nem akarok sem a te, sem a másik bűnével foglalkozni, akkor te se akard felhozni a mélyből.

Jobb, mert örökké érvényes

Az ószövetségről azt olvastuk, hogy nem volt hibátlan, és nem is szánta Isten véglegesnek. Az újszövetség azonban örökké érvényben marad. Nem kell tartanunk attól, hogy újra jön egy jobb ajánlat, mert nincs jobb. Nem kell félnünk attól, hogy Isten újra megharagszik ránk. Ézsaiás ír erről, és ami a legszembetűnőbb, hogy Isten ószövetségi haragját egy rövid pillanatként írja le, az újszövetséget pedig Isten örökké tartó hűsége jellemzi: „Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előled arcomat, de örök hűséggel irgalmazok neked – mondja megváltó Urad. Mert úgy teszek, mint Nóé idejében: Ahogyan megesküdtem, hogy nem árasztja el Nóé özönvize többé a földet, úgy esküszöm meg most, hogy nem haragszom rád, és nem dorgállak meg többé. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg – mondja könyörülő Urad.

Olvasd el a zsidókhoz írt levél 8. fejezetét!

Ha tetszett a bejegyzés, iratkozz fel e-mail értesítőmre ide kattintva.