Prófétáljatok! (Jelenések 19:10)

Prófétáljatok! (Jelenések 19:10)És leborultam a lába elé, hogy imádjam őt, de így szólt hozzám: “Vigyázz, ne tedd: szolgatársad vagyok, és testvéreidé is, akikben megvan a Jézus bizonyságtétele. Az Istent imádd, mert a Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság lelke”. (Jelenések 19:10)

Egyik családi bibliaóránkon a prófétálásról beszélgettünk. Sokszor úgy gondoljuk, hogy a próféták ideje lezárult. Furcsa, ószövetségi időkbe való embereknek képzeljük őket, akik furcsa dolgokat tesznek és mondanak, így közvetítve Isten üzenetét. Zavarba ejtő ugyanakkor, amit Pál apostol ír a lelki ajándékokat nagyra tartó korinthusi gyülekezetnek: „Törekedjetek a szeretetre, buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy prófétáljatok. Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de még inkább, ha prófétálnátok.” Ezek szerint a próféták kora mégsem zárult le? Sőt, jól értjük az apostolt, hogy azt szeretné, ha mindannyian prófétálnánk? Ez azt jelenti, hogy nekünk is furcsává kell válnunk?

Tavaly áprilisban egy floridai férfit azért tartóztattak le, mert betört egy asztrológiával foglalkozó üzletbe, majd komolyan megrongált néhány közelben lévő autót. Az egyik dzsipre a saját vérével ezt írta fel: „Féljétek az Istent!” A rendőrségi meghallgatáson teljesen összeszedett vallomást tett. Azt állította magáról, hogy próféta, akit Isten küldött, hogy megszabaduljon az ördög gonoszságaitól. Abban egyetérthetünk, hogy nagy valószínűség szerint nem ezt jelenti a prófétai szolgálat, Isten nem azt várja tőlünk, hogy boltokat és autókat rongáljunk rá hivatkozva. De akkor mit?

Hallottam egy egyszerű meghatározást, ami jól összefoglalja a két meghatározó ószövetségi szolgálat, a prófétálás és a papság lényegét.

  • A papok az embereket képviselve jelentek meg Isten előtt, emberek nevében beszéltek Istenhez.
  • A próféták pont fordítva, Istent képviselve, Isten üzenetét adták át az embereknek.

Amikor tehát az Ige arról beszél, hogy jó lenne, ha mindannyian prófétálnánk, arra gondol, hogy Isten üzenetét kell átadnunk az embereknek. De vajon mi az az Istentől származó üzenet, amit át kell adnunk? Amikor lehetőséged nyílik bizonyságot tenni, miről beszélsz? Arról, amit Isten tett az életedben? Arról, amit Jézus tett a kereszten? Netán az, hogy mit jelent számodra a keresztény hit a gyakorlatban (hova jársz gyülekezetbe, hogy éled meg Istennel az életed eseményeit stb.)? Mi az üzenetünk?

Itt a Jelenésekben segítséget kapunk a témához. „A Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság lelke”. – mondja az angyal Jánosnak. Vagyis, valójában akkor prófétálunk, amikor Jézusról teszünk bizonyságot. Fontos alapelv ez az evangelizációban: az üzenetünk Krisztus, róla kell beszélnünk. Miért? Mert Isten Krisztusban mutatta meg, hogy mit gondol az emberekről.

A Sátán elterjesztett hazugságokat. Elhitette az emberekkel, hogy Isten haragszik rájuk, és mint egy mennyei rendőr, figyeli őket, és ha bűnt tesznek, lesújt egy villámmal. Elhitette az emberekkel, hogy értéktelenek, és valójában csak az evolúció termékei, majmok leszármazottai. A Sátán elhitette az emberekkel, hogy Isten olyan, mint Zeusz.

Krisztusban azonban Isten megmutatta, hogy mit gondol valójában rólunk. A választ a kereszten függő Krisztusban adta meg. Mit érez irántunk? Valóban elege van belőlünk a bűneink miatt? Nem. Annyira szeret, hogy képes volt meghalni, hogy a bűnünk ne választhasson el tőle. Értéktelenek lennénk? Mennyit érünk neki? Annyit, hogy a saját fiát is odaadta értünk. Minden másnál, még a saját életénél is többet érünk neki. Ez az üzenet az, amit Isten ránk bízott, hogy miután elhittük, továbbadjuk másoknak is.

A mi üzenetünk Krisztus, mert őbenne mutatta meg Isten, hogy mit gondol rólunk, bűnös emberekről. „Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.” – áll a római levélben. Ha bármikor felmerül benned, hogy vajon Isten mit gondol rólad, jusson eszedbe ez a vers. Nézz a keresztre. Történjék bármi, ez a szeretet nem változik.

Neon Lights 2

Kapcsolódó ének: Nézd ott fenn mi van a kereszten (angolul, magyar felirattal)
Aki inkább csak a szövegét olvasná:

Nézd ott fenn, mi van a kereszten:
Áldozatul adott tökéletes élet.
A szeretet lett odaszegezve
megtöretett testben: mindez csak értünk lett.

Ez itt Jézus, dicsőségben:
A Menny Királya meghalt értem.
Így győzött le bűnt és halált,
elvégezte: a Menny már nyitva áll.

Ennél több örömet honnan vársz:
Kegyelem által nyert igazi szabadság!
Minden bűn, rejtegetett szégyen
Vele együtt halt meg, Vele a kereszten!

Ez itt Jézus, dicsőségben:
A Menny Királya meghalt értem.
Így győzött le bűnt és halált,
elvégezte: a Menny már nyitva áll.

Értünk mindez – mindez csak értünk lett.

Ha tetszett a bejegyzés, iratkozz fel e-mail értesítőmre ide kattintva.
  • A papok és próféták meghatározása nagyon találó és egyszerű. Az Ám 7:10-17 pedig megmutatja, hogy milyen konfliktus adódhat a kettő ellentétes megközelítéséből. Szerintem ma is tényleges veszély, hogy papi hozzáállással az emberekből indulunk ki, és ezt vetítjük rá (humanista módon) Istenre. Ahelyett, hogy Istenből indulnánk ki, az ő üzenete lenne az alap (prófétai hozzáállás), és ez alapján közelítenénk az emberekhez és értelmeznénk e világ dolgait.

  • Nagy Zoltán

    Ámen.