A nagy utánzó (Jelenések 13:1-10)

A nagy utánzó (Jelenések 13:1-10)És láttam, hogy a tengerből feljön egy fenevad, tíz szarva és hét feje volt, szarvain tíz korona, és a fejein istenkáromló nevek. Ez a fenevad, amelyet láttam, párduchoz hasonlított, lába, mint a medvéé, szája, mint az oroszláné: a sárkány átadta neki erejét, trónját és nagy hatalmát. Láttam azt is, hogy az egyik feje szinte halálosan megsebesült, de halálos sebe meggyógyult. Az egész föld csodálta a fenevadat: imádták a sárkányt, hogy átadta a hatalmat a fenevadnak, imádták a fenevadat is, és így szóltak: “Ki hasonló a fenevadhoz, és ki tudna vele harcra kelni?” És adatott neki nagyokat mondó és istenkáromló száj, adatott neki hatalom a cselekvésre negyvenkét hónapon át; és megnyitotta száját káromlásra Isten ellen, hogy káromolja az ő nevét és sátorát, azokat, akik a mennyben laknak. Megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket, megadatott neki a hatalom minden törzs és nép, minden nyelv és nemzet felett: hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akinek neve nincs beírva a megöletett Bárány életkönyvébe a világ kezdete óta. Ha valakinek van füle, hallja! Ha valakire fogság vár, fogságra jut; ha valakinek kard által kell meghalnia, kard által hal meg. Itt van a helye a szentek állhatatosságának és hitének. (Jelenések 13:1-10)

2011 augusztusában robbant a hír, hogy a kínai hatóságok egyetlen városban 22 hamis Apple üzletet lepleztek le. Ezek az üzletek megtévesztésig hasonlítottak a valódiakra – az eladók ugyanolyan szakképzettek és kedvesek voltak, a termékek is a felismerhetetlenségig hasonlítottak az igaziakra. Minden, az utolsó szögig egy igazi Apple üzletet imitált – de minden hamisítvány volt. Amikor valami nagyon jó, és minőségi, akkor azonnal megjelennek a másolatok, az utánzatok, az imitátorok.

Az Antikrisztust sok néven említi a Biblia – itt például fenevadként – de nevezhetnénk így is: „A nagy utánzó”. A neve nem csak azt jelenti, hogy „Krisztus ellen”, hanem azt is, hogy „Krisztus helyett”. Ezekben a versekben meghökkentett, hogy mennyire a mennyei modellt másolja a „sötét oldal”.

 • Az Antikrisztus hatalmát és erejét közvetlenül a Sátántól kapja, hasonlóan ahhoz, ahogy Jézus az Atyától kapta az erejét és a hatalmát.
 • Az Antikrisztus szolgálatának a lényege, hogy trónt építsen Sátánnak, hogy őt imádják. Jézus szolgálata pedig Isten imádatára indította az embereket: „De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának.” – mondta a samariai asszonynak.
 • Az Antikrisztus hatalmat szerez magának minden törzs és nép, minden nyelv és nemzet felett, és imádatot vár. Ezzel is Jézust utánozza, akiről a filippi levélben ez áll: „Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.”
 • Az Antikrisztus még egy „kamu feltámadást” is bevet – halálosan megsebesül, de meggyógyul, és ez azt váltja ki az emberekből, hogy mindenki csodálja. Itt a feltámadást utánozza le.

Egyesek úgy képzelik el – főleg azok, akik elsősorban a hollywoodi filmkultúrából tájékozódnak a Biblia helyett – hogy az Antikrisztus ronda lesz, vörös lesz a bőre, tűzben ég majd a szeme, és szarvai lesznek. Ha ez így lenne, valószínűleg senki nem dőlne be neki. Gondoljatok csak bele, milyen karizmája lesz annak az embernek, aki képes lesz megvalósítani a világbékét, és világuralomra szert tenni. Szerintem éppen, hogy nagyon megnyerő egyéniség lesz. És valószínűleg nem lesz ronda, hiszen tudjuk, hogy az ördög is Pradát visel. Viszont Krisztus helyett jön, és sokan benne ismerik fel majd a Messiást, és önként imádják majd őt.

Személyesen azon érdemes elgondolkozni, hogy a mi életünkben milyen dolgok szeretnének Krisztus helyére férkőzni, hogy helyettesítsék? Milyen dolgok, emberek, szervezetek azok, akiktől a biztonságunkat, a békességünket, az életünk értelmét, az önértékelésünket? Ne érjük be ezekkel!

devil-wears-prada-the-devil-wears-prada-753857_800_600

Ha tetszett a bejegyzés, iratkozz fel e-mail értesítőmre ide kattintva.
 • Nagy Zoltán

  Kedves Attila!

  A minap kaptam Fülemen Zsolt barátomtól egy mailt, amelyben a Te (engedd meg, hogy testvéri közösségben szokásosan tegezzelek) soraidat továbbította felém. Egy kommentár sorozat egyik része volt az, ami most írásra indított, melynek témája a Jelenések könyve. Ha jól emlékszem, a tizenkettedik fejezettel kapcsolatos sorokat olvashattam a nevezett a levélben, a Te parafrázisodban.

  A kommentárjaiddal kapcsolatosan egyrészt szeretnék Istennek hálás szívvel köszönetet mondani, mivel sok érdekes és elgondolkodtató rész foglaltatik bennük.

  Ugyanakkor, testvéri szeretettel, szeretnék a figyelmedbe ajánlani néhány, a témához kapcsolódó könyvészeti forrást, mely, nézetem szerint, segít eligazodni, illetve néhány dolgot pontosítani a Jelenések könyve, a dánieli és a többi vázlatprófécia, valamint a végidőkkel kapcsolatos félreértések és ismereti hiányosságok dolgában.

  Reisinger János: Merre halad a történelem? A Biblia tíz vázlatpróféciája (Oltalom, Budapest, 2010)

  Vankó Zsuzsa: Jézus Krisztus apokalipszise I-IV.

  E. G. White: A nagy küzdelem

  Források itt találhatók (még):
  http://www.bikkiado.hu/

  Szívesen állok rendelkezésedre, ha kérdéseid merülnének fel.

  Testvéri üdvözlettel:

  Nagy Zoltán