Nem lesz több haladék! (Jelenések 10:5-7)

Nem lesz több haladék! (Jelenések 10:5-7)Ekkor az angyal, akit állni láttam a tengeren és a földön, felemelte jobb kezét az égre, és megesküdött az örökkön-örökké élőre, aki teremtette a mennyet és a benne levőket, a földet és a rajta levőket, a tengert és a benne levőket, hogy nem lesz többé idő,  hanem azokban a napokban, amikor megszólal a hetedik angyal trombitájának hangja: beteljesedik az Isten titka, ahogyan hírül adta azt szolgáinak, a prófétáknak. (Jelenések 10:5-7)

Ahogy visszanézek a gyerekkoromra, sokszor úgy tűnik, hogy csak visszaszámlálásból állt. Ha közeledett a szülinapom, vagy a karácsony, számoltam, hogy hányat kell még aludni. Amikor végre felébredtünk a nagy napon, az első dolog, ami eszembe jutott, hogy már nem kell többet aludni.

Az angyal az idézett részekben valami hasonlót, de sokkal fontosabbat jelent be: a történelem nagy visszaszámlálásának végét. „Nem lesz többé idő” – vagyis szó szerint: nem lesz több haladék. A hetedik trombita szavára beteljesedik egy ősi titok. Vajon mi lehet ez? Ne felejtsük el, hogy a titok szó a Bibliában nem olyan dolgot jelöl, amit senki nem tudhat, hanem valami olyat, amit csak Istentől tudhatunk meg. Erről a „titokról” Isten sokat beszélt a prófétákon keresztül. A hetedik trombitához lapozva látjuk, hogy ez a titok Krisztus királyi uralkodása, ami soha nem fog véget érni.

Krisztus uralkodásának kezdetére valóban az egész történelem során várt az emberiség. Azóta próbálnak a társadalmak élhető világot teremteni különböző politikai és gazdasági megoldásokkal – mindmáig sikertelenül. A világon hatezer év elteltével is háborúk dúlnak, emberek milliárdjai élnek szegénységben és létbizonytalanságban, emberi méltóság nélkül. Krisztus uralkodása azonban választ ad majd ezekre a kihívásokra. Megmutatja, milyen az igazi kormányzás.

Hagy idézzek néhány verset Ézsaiás prófétától erről az időszakról: „Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség. Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödölyével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. A tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. A kisded a viperalyuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek a mérgeskígyó fajzata felé nyújtja kezét. Nem árt, és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja.”

Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én nagyon vágyok egy olyan országban élni, ahol Jézus a király, aki igazságos, ahol béke van, és ahol a föld tele van az Úr ismeretével! El fog jönni! Hiszen a gyülekezet is kétezer éve imádkozik ezért: „Jöjjön el a te országod!”.

Windows_7_-_Sandglass

Ha tetszett a bejegyzés, iratkozz fel e-mail értesítőmre ide kattintva.
 • dirani

  A hetedik trombitaszó (utolsó trombitaszó) kapcsán szeretnék két-három verset idézni a Bibliából, így még érthetőbb lesz “Isten titka”, ami végbemegy.
  I. Kor. XV. 51-53.:
  “Ímé titkos dolgot mondok néktek: Jóllehet nem mindnyájan aluszunk el; de mindnyájan elváltoztatunk.
  Nagy hirtelenségben és egy szempillantásban az utolsó trombitaszóra: (mert szól a trombita akkor) és a halottak feltámadnak rothadatlanságban, és mi is elváltozunk.
  Mert szükség hogy e rothadandó test rothadatlan természetet öltözzön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltözzön magára.”