Nincs kárhoztató ítélet (Jelenések 12:10-12)

Nincs kárhoztató ítélet (Jelenések 12:10-12)[Szolgálati közlemény: Az előző bejegyzéshez érkezett egy érdekes kérdés, akinek van kedve, szóljon hozzá ide kattintva!]

Amikor a Sátán a nagy nyomorúság közepén levettetik a mennyből, ezek a szavak hangzanak el:

Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: “Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig. Ezért vigadjatok egek, és akik bennük lakoztok: jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van”. (Jelenések 12:10-12)

Az interneten sokféle csalás történik. Egy népszerű amerikai lelkipásztor a napokban közzétett egy videót, amiben figyelmezteti a gyülekezetét, hogy többen visszaélnek a nevével, és így kérnek pénzt az emberektől a Facebookon. A gyanútlan felhasználó nem veszi észre, hogy igazából valaki mással kommunikál. De hogy is jön ez ide?

Mert velünk is megesik, hogy valamit Isten szavának veszünk, pedig valójában a Sátán üzenetét hallgatjuk – és itt konkrétan a vádolásra gondolok. Az idézett versekből látszik, hogy jelenleg a Sátán fő elfoglaltsága, hogy vádolja a hívőket. Nem rest ebben a tevékenységében – éjjel és nappal ezt csinálja. És úgy érzem, nagyon sok hívő jóhiszeműen belesétál a csapdába. Íme, néhány gondolat, amivel már találkozhattunk a saját fejünkben: „Isten bizonyára nincs megelégedve velem. Ennyi éve hívő vagyok már, és még mindig csak itt tartok. Be se merem ismerni, mennyi bűnöm és gyengeségem van. Lehet, hogy már kimerítettem Isten türelmét, és elveszítettem a kegyelmét.” Ismerősek?

Ezek helyett beszéljenek a tények. „Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak” – írja Pál apostol a római levélben. Ennek az állapotnak semmi köze nincs a cselekedeteinkhez, vagy ahhoz, hogy mennyire vagyunk „jó hívők”. Ha hiszel Jézusban, Isten szemében tökéletesen igaz vagy, és ennek nincs köze a teljesítményedhez, ez hit által van.

Az, hogy nincs ellenünk kárhoztató ítélet, és nincsen jogos vádolás, a kereszténység legnagyszerűbb igazsága. Ezért bátorítalak titeket, hogy álljatok ellen azoknak a gondolatoknak, amik ezt kérdőjeleznék meg – akárkitől, akármilyen formában jönnek is, legyen az a saját szívünk, vagy egy másik ember. A vádolás, elbizonytalanítás Sátán eszköze – ne adjunk teret neki. Figyeljük meg, mit mond a Jelenések, mivel lehet legyőzni a vádolót: „Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével”. Amikor jön a vádolás, mutassunk Jézus vérére. És melyek a bizonyságtételünk igéi? Nekem többek között ezek:

 • Mivel tehát megigazultam hit által, békességem van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. Őáltala kaptam hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyok, és dicsekszek azzal a reménységgel is, hogy részesülök az Isten dicsőségében.” (Róma 5:1-2 alapján)
 • Kegyelemből van üdvösségem a hit által, és ez nem tőlem van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy ne dicsekedjek.” (Efézus 2:8-9 alapján)
 • Aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Nekem pedig, aki nem fáradozok, hanem hiszek abban, aki megigazítja az istentelent, a hitem számít igazságnak. (Róma 4:4-5 alapján)
 • „Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.” Ezért igaz szívvel és teljes hittel járulok oda, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodok; mert hű az, aki ígéretet tett. (Zsidók 10:14,22-23 alapján)
 • „Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.” (1 János 5:13)
 • Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy én, aki hiszek őbenne, el ne vesszek, hanem örök életem legyen. “Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa.” (János 3:16-17 alapján)
 • „Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.” (János 5:25)

Milyen érzés ezt hittel elolvasni?

It is finished

Kapcsolódó ének: A mennyben fenn a trónusnál (Pintér Béla)

A mennyben fent a trónusnál, Krisztus értem közbenjár,
Nagy főpap, égi kezesem, örökre biztos védelmem.
Markába véste nevemet, szívébe írta, nem feled,
Örökké ő lesz pártfogóm, elnémul minden vádolóm,
Elnémul minden vádolóm.

Mikor a Sátán megkísért, és vádol megbánt bűnökért,
Jézusra nézek, áldom őt, a bűneimből megmentőt,
Ő halt meg minden vétkemért, a bűntelen a bűnösért,
Isten, a bíró fölmentett, Krisztusra nézve engedett,
Krisztusra nézve engedett.

Íme, a Bárány – ő van ott, feltámadt és üdvöt hozott,
Ő mondta: “Megváltód vagyok”, nem vonja vissza, mit adott.
A Bárány vére volt az ár, Őnála többé nincs halál,
Krisztusban üdvöm készen vár, ott fenn az Isten trónjánál,
Ott fenn az Isten trónjánál.

Ha tetszett a bejegyzés, iratkozz fel e-mail értesítőmre ide kattintva.
 • Peti

  Nagyon-nagyon jó hittel olvasni :)!!Válaszoltam? 🙂

  • Nyári Attila

   Ejnye. Erről a Ludas Matyiban az ispán jutott eszembe: “kacaaaaaagni!” https://www.youtube.com/watch?v=7Xx7JymI28s (24:03-tól)

   • Peti

    Hát én komolyan gondoltam. Bár gondolom Döbi is … 🙂

    • Nyári Attila

     🙂