Relax! (Ruth 3:16-18)

Relax! (Ruth 3:16-18)Elment az anyósához, aki megkérdezte: Hogy vagy, édes leányom? Erre elbeszélt neki mindent, amit az a férfi cselekedett vele. És azt mondta: Ezt a hat mérő árpát adta nekem, így szólván: Ne menj üres kézzel anyósodhoz! Naomi így válaszolt: Légy veszteg, leányom, míg megtudod, hogyan dől el a dolog. Mert nem nyugszik az a férfi, amíg véghez nem viszi a dolgot még ma. (Ruth 3:16-18)

Csak ülni?

A közelmúltban egy alkalommal együtt volt a család, úgy döntöttem, végzek egy kísérletet a megállás nélkül rohangáló-játszó gyerekekkel. Két kissrácnak felajánlottam száz-száz forintot, ha öt percig egy helyben, csöndben ülnek. Nagy volt a lelkesedés, és egy pillanat alatt állt is az alku. Azonban ahogy teltek a másodpercek, egyre inkább úgy érezték, hogy nehéz dologra vállalkoztak. Amikor láttam, hogy az egyikük már majdnem feladja, megdupláztam a tétet. Hiába, alig telt el másfél perc, a kissrác felpattant, és úgy kirohant játszani az udvarra, hogy a szemünkkel is alig tudtuk követni.

Milyen nehéz lehetett Ruthnak megfogadni Naomi szavait. Hogy ne tegyen semmit? Ruth eddig sem tett sokat a megváltásáért, mindössze annyit, hogy kérte Boáztól a megváltását. Úgy tűnik, a feladata mindössze ennyi volt, innentől kezdve nyugton kellett maradnia, és bíznia abban, hogy Boáz valóban nem nyugszik, amíg el nem végzi Ruth megváltását. A megváltás teljes egészében Boáz feladata volt. Ruthnak az egyetlen „dolga” az volt, hogy kérje ezt. Utána pedig veszteg kellett maradnia, képletesen nyugodtan egy helyben ülnie.

Elvégeztetett!

Ez a történet egy gyönyörű kép a mi megváltásunkról is. A mi esetünkben a teljes munka Jézusé, mi nem tehetünk érte semmit. Az egyetlen „dolgunk”, hogy kérjük tőle, legyen a megváltónk. Ezzel elismerjük, hogy szükségünk van megváltásra, azaz bűnösök vagyunk, kifejezzük a bizalmunkat irányába, hogy ő valóban képes minket megváltani, és azt is mondjuk ezzel, hogy szeretnénk hozzá kötni az életünket. Ő csak ezt a kérést várja tőlünk, innentől kezdve minden mást ő intéz.

Bár ebben hasonlít a történetünk Ruthéhoz, a mi megváltónk már előre elvégzett mindent. Még mielőtt megszülettünk volna, ő már elvégezte a megváltást. A munkája teljes és befejezett, nem tudunk hozzátenni. Ezért kiáltotta a kereszten, hogy „Elvégeztetett!”.

Bemenni a nyugalomba

A Biblia több helyen is hangsúlyozza, hogy ha valaki úgy gondolja, hogy a munkájával, a cselekedeteivel akár egy kicsiny részben is hozzájárulhat Krisztus elvégzett munkájához, azzal gyakorlatilag azt állítja, hogy az önmagában nem elég, nem teljes. Ez pedig nem más, mint az áldozat lekicsinylése. Pál apostol azzal érvel a római levélben, hogy ha a cselekedeteink beszámítanának, akkor már nem kegyelemből kapnánk az üdvösséget, hanem fizetségként. „Aki azonban nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, annak a hitét számítják be igazságul. Talán éppen azért nehéz ezt elfogadnunk, mert gyerekkorunktól fogva az ivódott belénk, hogy a semmittevés negatív dolog. Nehezünkre esik a megváltást „csak úgy”, ajándékként elfogadni. Pedig a cselekedeteket és a kegyelmet nem lehet összekeverni.

A zsidókhoz írt levél azokhoz a hívőkhöz szól, akik, miután hitre jutottak Krisztusban, elkezdtek visszatérni a törvény rendszere alá. Úgy érezték, hogy Krisztus munkája mégsem elég teljesen, mégiscsak hozzá kell tennie az embernek is, amit csak tud. Számukra a régi zsidó nép példáját hozza fel a levél a 4. fejezetben, amikor azt írja, hogy bár készen állt számukra a nyugalom, nem mentek be abba, mert nem hitték el, hogy valóban bemehetnek. Ma is sok keresztény küzdd ezzel. Nem hiszi el, hogy Krisztus munkájához valóban nem kell semmit hozzátennie, és hogy valóban megnyugodhat a cselekedeteitől. Számukra is szól ez a levél. „Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba” – írja. Az előző versben pedig leírja, hogy mit jelent ez: „Mert aki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, mint Isten is a magáétól.”

Maradj veszteg, nyugodj meg!

Ha hitedet már Krisztusba vetetted, és kérted, hogy legyen a megváltód, akkor neked is szólnak Naomi szavai: maradj veszteg. Lesz még lehetőséged a megváltód kedvében járni, de a megváltásodért nem tudsz már semmit tenni. Szól a zsidókhoz írt levél: nyugodj meg a cselekedeteidtől és menj be Isten nyugalmába. Isten szemében ez az engedelmesség.

relaximage

Ha tetszett a bejegyzés, iratkozz fel e-mail értesítőmre ide kattintva.