Szerelem első látásra (Ruth 2:1-7)

Szerelem első látásra (Ruth 2:1-7)Volt Naominak egy rokona a férje után, egy jómódú, derék ember Elimelek nemzetségéből, név szerint Boáz. Azt mondta egyszer a móábi Ruth Naominak: Kérlek, hadd menjek ki a mezőre, hogy kalászokat szedegessek az után, akinek szeme előtt kedvességet találok. Ő azt mondta: Menj, édes leányom! Elment hát, és odaérkezve szedegetett a mezőn az aratók után. Történetesen az Elimelek nemzetségéből való Boáz szántóföldjére jutott. Boáz éppen akkor jött Betlehemből, és így szólt az aratókhoz: Az ÚR legyen veletek! Ők így válaszoltak: Áldjon meg téged az ÚR! Majd Boáz így szólt annak a szolgájának, aki az aratók felügyelője volt: Kinek a leánya ez? Az aratók felügyelője így felelt: Az a móábi leány ez, aki Naomival jött Móáb mezejéről. Ő kérte: Hadd szedegessek, kérlek, és hadd tallózgassak a kévék közt az aratók után. Így jött ide, és itt maradt reggeltől fogva mindeddig. Csak éppen most pihent egy keveset a házban. (Ruth 2:1-7)

Egy jó döntés jó folytatása

Az első fejezet végén láttuk, hogy ez a fiatalon megözvegyült, gyönyörű moábi lány, Ruth megtért Istenhez, és úgy döntött, hogy követte anyósát, Naomit az ígéret földjére. Amikor Ruth így döntött, nem számíthatott sok jóra. Jó esélye volt arra, hogy egész életét egyedülállóként és szegénységben fogja tölteni.

Ruth azonban valóban teljes szívvel átadta magát Istennek, és ez nem csak abban nyilvánult meg, hogy Naomival tartott. Amikor ugyanis itt engedélyt kér tőle, hogy kimehessen kalászokat szedegetni az aratók után, megtudunk róla egy nagyon fontos dolgot: ez a moábi lány odaszánta magát az írások tanulmányozására. Isten ugyanis gondoskodott a szegényekről és a jövevényekről, és ezt az írásokban is rögzítette: „Mikor földetek termését learatjátok, ne arassátok le egészen a mező szélét, és az elhullott gabonafejeket ne szedjétek föl. A szegénynek és a jövevénynek hagyd meg azokat.” Ruth tehát tanulmányozta az írásokat, és a tanultakat a gyakorlatban is alkalmazta. Nem Naomi küldte kalászt szedegetni, erre a lépésre is ő maga szánta el magát.

Isten természetesen természetfeletti vezetése

Tetszik, hogy az Ige a „történetesen” szóval folytatja a beszámolót. Emberi szemszögből Ruth véletlenül került éppen Boáz mezejére, aki „véletlenül” éppen Naomi rokonságába tartozott, és „történetesen” feleségül fogja venni. Amit azonban itt látunk, az Isten természetfeletti vezetése, ami mindig nagyon természetesen mutatkozik meg. Ruth nem azért ment ki aznap a mezőre, hogy férjet vadásszon magának. Ő nem Boázt kereste. Ő egyszerűen csak teljes szívvel átadta magát Istennek, tanulmányozta Isten igéjét, és igyekezett azt megélni. A többi már „magától” történt.

Keresztényként sokat tanulhatunk Ruth hozzáállásából. Visszatérő kérdés, hogy vajon honnan tudhatjuk meg Isten akaratát az életünkre. Sokszor siettetjük és sürgetjük Istent, és kétségbeesünk, ha mégsem kapunk (szerintünk) időben útmutatást. Ilyenkor nagy a kísértés, hogy a dolgok irányítását a saját kezünkbe vegyük. És ha már a témánál vagyunk, egyedülállóként, és a párkapcsolatok területén fokozottan jelentkezik ez a kínzó kérdés. Mikor jön már a nagy ő? Jézus azonban azt tanította, hogy keressük először Isten országát és az ő igazságát, és a többi dolog is megadatik ráadásul. Ez igaz a párválasztásnál, de az életünk további döntéseiben is. A mi dolgunk, hogy átadjuk magunkat Istennek, odaszánjuk magunkat az Ige tanulmányozására, és tegyük a dolgunkat. A többi majd úgyis „történik”.

Szerelem első látásra?

Boáz pedig egy igazi istenfélő férfi volt. Ő nem menekült el az éhínség idején, hanem Izrael földjén maradt, és Isten hűségéből táplálkozott. Ezek a versek leírják, hogy az éhínség ellenére is vagyonos maradt. Jó látni azt is, ahogy a munkásaival beszél, ahogy a faluból visszaér a földjére, ahol nagyban folyt az aratás. „Az ÚR legyen veletek” – szólt a munkásokhoz, ők pedig viszonozták a jókívánságot: „Áldjon meg téged az ÚR!” Egy igazi erős, áldott, istenfélő férfi – akiről a későbbiekben még jobban látni fogjuk, hogy mennyire Jézus előképe.

Boáznak azonnal feltűnik Ruth, aki a mezején szedeget. Nem is halogatja sokáig, hogy elkezdjen kérdezősködni utána az aratók felügyelőjénél. Bizonyára hallott Ruthról. Betlehemben hamar elterjedt a híre, hogy Naomi visszatért, és hogy vele van egy gyönyörű, fiatal móábi nő, megözvegyült menye. Ha megfigyeljük Boáz kérdését, látszik, hogy nem is azt firtatja, hogy kicsoda ő, hanem hogy kihez tartozik. A leírásból nekem nagyon úgy tűnik, hogy ez szerelem első látásra, és Boáz csak azt teszi, amit ilyenkor minden férfi tenne. Igyekszik többet megtudni a lányról.

Rövid idő alatt Boáz több dolgot is megtud Ruthról. Tudja, hogy Naomi megözvegyült menye, aki móábi származású, de szívből csatlakozott Izrael népéhez és Istenéhez. Látja, hogy tanulmányozta az írásokat, hiszen eljött kalászt szedegetni. A felügyelő szavaiból pedig az is kiderül, hogy Ruth alázatos, hiszen a kalászszedegetéshez joga volt, ő mégis engedélyt kért rá. Az istenfélő férfi, Boáz előtt egy bátor, istenfélő, alázatos és szorgalmas nő személyisége rajzolódik ki, és ez nagyon tetszik neki. Nem is fog sokáig várni a következő lépéssel. De erről majd a következő bejegyzésben.

wheat-research-fund

Hivatkozott igerészek: 3 Mózes 19:9-10 | Máté 6:33

Ha tetszett a bejegyzés, iratkozz fel e-mail értesítőmre ide kattintva.